ارتباط با مجموعه

  • شماره تماس: ۰۹۱۷۷۷۵۰۷۶۷
  • شماره تماس: ۰۹۱۷۷۷۵۰۷۶۷
  • شماره تماس: 09020022015
  • شماره تماس: 09028852030
  • فکس: ۰۷۷۳۷۲۶۶۴۵۴
  • ایمیل: info@OmidAgc.com
  • آدرس: ایران- فارس- مهر- خوزی- مجموعه کشت و صنعت امید- کد پستی: ۷۴۴۱۴۸۳۴۲۴
contact us
map