14010323 پروانه فعالیت گیاهان دارویی 01

پروانه فعالیت کشت گیاهان دارویی

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان

14021019 گواهی زنجیره ارزش

گواهی فعالیت زنجیره ارزش کاکتوس آپونتیا

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

تفاهم نامه همکاری مشترک میان استانداری فارس و مجموعه کشت و صنعت امید

14021024 مجوز بسته بندی

مجوز تهیه میوه خشک و بسته بندی انواع گیاهان دارویی، میوه تازه و خشک

وزارت جهاد کشاورزی / صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

14020601 مجوز تولید نهال

مجوز تولید نهال

وزارت جهاد کشاورزی / موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

14020906 گواهی نامه مجری توسعه کشاورزی قراردادی

گواهی نامه مجری (پشتیبان) توسعه کشاورزی قراردادی

وزارت جهاد کشاورزی / دفتر امور اقتصادی

14000711 پروانه بهره برداری گلخانه 1176887199

پروانه بهره برداری گلخانه 39000 متر مربعی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

پروانه استاندارد پاپایا- مجموعه کشت و صنعت امید خوزی

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی – محصول پاپایا (پروانه استاندارد)

سازمان ملی استاندارد ایران

تقدیر

کسب عنوان کارگر نمونه بخش کشاورزی استان فارس توسط حنظله اسدی نژاد، یکی از کارکنان برتر مجموعه

استاندار فارس / محمد هادی ایمانیه

eftekharat2

مجوز موافقت اصولی با ایجاد واحد گردشگری

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

گواهینامه ثبت علائم تجاری مجموعه کشت و صنعت امید

گواهی نامه ثبت علامت

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور / اداره ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی

افتخارات

پروانه بهره برداری گردشگری کشاورزی

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس