نهال کاکتوس پایه نقره ای- فروش تک و عمده

20.000 تومان240.000 تومان

درصورتی که نهالی با ارتفاع موردنظر خود را داشتید، با شماره تلفن 09171844964 (آقای اسدی) تماس بگیرید و هماهنگ کنید.