دیدار با آقای دکتر حسن پور در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

با اقای دکتر حسن پور0

در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ اولین جلسه مشاوره ای جهت اخذ مجوز زنجیره ارزش آپونتیا و پاپایا با حضور جناب آقای دکتر حسن پور در مرکز تحقیقات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار گردید .

با اقای دکتر حسن پور در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید