پاپایا رد لیدی – Papaya Red lady

70.000 تومان

حداقل خرید 120 کیلوگرم (10 کارتن)

قیمت خرید عمده، کیلویی 50 هزار تومان (هماهنگ با واحد فروش. آقای اسدی 09171844964)